Kasimo darbai

Žemės darbai atliekami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR1.07.02:2005 “ŽEMĖS DARBAI”. Žemės darbų skyrių sudaro statybos aikštelės paruošimo , statinių griovimo , sklypo aplinkotvarkos ir žemės kasimo darbų vykdymas. Žemės darbai atliekami tik gavus statinio statybos leidimą, gavus žemės savininko arba valdytojo raštiškus pritarimus, turėti suderintą žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą.